شما اینجا هستید :

تعیین اهداف مهاجرتی بالاتر در کبک

وزیر مهاجرت کبک اقدامات مختلفی را برای افزایش پذیرش مهاجران در نظر گرفته است.

همه گیری کرونا منجر به کاهش قابل توجهی در تعداد تازه واردان کبک شده، و این استان به طور فعال در جستجوی راه‌هایی برای بهبود وضعیت مهاجرت است.

وزیر مهاجرت کبک در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی اظهار داشت که حدود ۱۷۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ نفر کمبود مهاجر در کبک وجود دارد، و این استان در حال بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش مهاجرت است.

به گزارش «رادیو کانادا» و به گفته وزیر مهاجرت، کبک به دنبال افزایش ۱۰ درصدی نیروی کار خارجی، و همچنین توسعه و ساده سازی برنامه‌های استخدام نیروی کار موقت خارجی می‌باشد.

کبک همچنین در حال مذاکره با دولت فدرال در مورد برنامه‌های نیروی کار موقت خارجی و مهاجرت دائم است.

«توافق‌نامه کانادا و کبک» به این استان اجازه می‌دهد مهاجران خود را در «گروه اقتصادی» انتخاب کند.

مقامات فدرال تصمیم نهایی را در مورد پذیرش مهاجران با توجه به اقدامات بهداشتی و امنیتی خواهند گرفت.

سه سال پیش، دولت فعلی کبک سهمیه مهاجرتی خود را کاهش داد.

دلیل اصلی این تصمیم این بود که پذیرش کمتر مهاجران امکان ادغام بهتر تازه واردان را فراهم می‌کند.

با این حال، این روش به دلیل کمبود نیروی کار فعلی موردانتقاد قرار گرفت.

کبک قصد دارد در سال جاری، از ۴۳۰۰۰ تا ۴۴،۵۰۰ مهاجر جدید استقبال کند، که ۶۲ درصد این افراد از طریق برنامه‌های مهاجرت اقتصادی کبک به کانادا می‌آیند.