شما اینجا هستید :

تغییرات جدید برنامه مهاجرتی کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ استان بریتیش کلمبیا تغییراتی را در برنامه کارآفرینی EI- Base category اعلام کرد.

این تغییرات که در راستای تسهیل روند یکپارچگی اقتصادی و اجتماعی مهاجران است به شرح زیر می باشد:

۱- الزام جدید برای دانش زبانی

متقاضیان برنامه مهاجرتی کارآفرینی می بایست در زمان انتخاب (nomination) مدرک زبان در سطح CLB4 ارائه نمایند.

۲- حذف پرسنل کلیدی

پرونده متقاضیان کارآفرینی در گروه EI- Base category دیگر نمی تواند شامل پرسنل کلیدی باشد. این حذف به منظور افزایش تعامل متقاضی اصلی در فعالیت های روزانه کسب و کار خود بوده است.

لازم به ذکر است که این تغییرات برای درخواست های جدید است و متقاضیانی که قبل از این پرونده خود را ثبت نموده اند مشمول آن نمی شوند.