شما اینجا هستید :

تغییر هزینه های قانونی درخواست های اقامت دائم کانادا

اداره مهاجرت کانادا، هزینه های پردازش درخواست های مهاجرت کانادا را از ساعت۹ بامداد ۳۰ آوریل افزایش می دهد.

هزینه هایی که اتباع خارجی پرداخت می کنند شامل کار های اجرایی، پردازش و ارائه خدمات مربوط به کلیه برنامه های مهاجرتی اقامت دائم است.

درخواست های دریافت شده قبل از این زمان، مطابق با برنامه هزینه فعلی پردازش می شوند.

هزینه پردازش درخواست های اقامت دائم برای متقاضیان برنامه اقتصادی به طور کلی ۵۰ درصد به شرح زیر افزایش می یابد:

  • هزینه برای متقاضیان اصلی برنامه های گروه اقتصادی شامل سرمایه گذاری کبک، خوداشتغالی کبک، کارآفرینی کبک، خوداشتغالی فدرال و استارت آپ ویزا؛ از ۱٫۰۵۰ دلار به ۱٫۵۷۵ دلار
  • هزینه متقاضیان اصلی سایر برنامه های اقتصادی اقتصادی ؛ از ۵۵۰ دلار به ۸۲۵ دلار.
  • هزینه های همسران همه برنامه های اقتصادی؛ از ۵۵۰ دلار به ۸۲۵ دلار
  • هزینه فرزندان وابسته در تمام برنامه های اقتصادی؛ از ۱۵۰ دلار به ۲۲۵ دلار
  • هزینه حق اقامت دائم؛ از ۴۹۰ دلار به ۵۰۰ دلار

لازم به ذکر است که هزینه بررسی درخواست های برنامه پرستاران خانگی بدون تغییر باقی مانده است.

هزینه کارت های اقامت دائم، اسناد مسافرتی اقامت دائم، اصل یا کپی مدارک مهاجرتی، افزایش نمی یابند.

هزینه های اقامت دائم کانادا از سال ۲۰۰۲ افزایش نیافته بودند. این هزینه ها، مطابق با شاخص قیمت مصرف کننده، در سال ۲۰۲۲ دوباره تغییر خواهند کرد.