1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

تغییر هزینه های قانونی درخواست های اقامت دائم کانادا

اداره مهاجرت کانادا، هزینه های پردازش درخواست های مهاجرت کانادا را از ساعت۹ بامداد ۳۰ آوریل افزایش می دهد. هزینه هایی که اتباع خارجی پرداخت می کنند شامل کار های اجرایی، پردازش و ارائه خدمات مربوط به کلیه برنامه های مهاجرتی اقامت دائم است. درخواست های دریافت شده قبل از این زمان، مطابق با برنامه […]

ارتباط با ما