شما اینجا هستید :

تغییر پروسه شهروندی کانادا در آینده‌ای نزدیک

«IRCC» جزئیات گزارش خود درباره برنامه شهروندی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ را منتشر کرد.

این گزارش شامل دستاوردها و توصیه‌های «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) در مورد چگونگی رسیدگی به مسائل موجود در برنامه شهروندی می‌باشد:

 

  1. تعدیل هزینه شهروندی

«IRCC» متوجه شد که افزایش هزینه درخواست برای برخی مهاجران یک مانع به حساب می‌آید.

به نوشته «IRCC»، نیاز به تعدیل این هزینه‌ها وجود دارد تا امکان دریافت شهروندی به شکلی عادلانه‌ برای افراد فراهم شود.

 

  1. شفافیت بیشتر در زمینه معافیت‌های تحصیلات و زبان

افرادی که در کانادا با چالش‌های اقتصادی-اجتماعی روبرو هستند، با موانع شهروندی در زمینه شرایط مورد نیاز برای تحصیلات و زبان نیز روبرو می‌شوند.

طبق یافته‌های «IRCC»، برآورده کردن این دو شرط، خصوصاً برای پناهندگان و افرادی که تحصیلات و مهارت زبان پایین‌تری دارند، می‌تواند دشوار باشد.

 

  1. بهبود پروسه تایید سطح زبان

«IRCC» دریافت که مدارک پذیرفته شده برای تأیید سطح زبان بسیار کلی است و همیشه توانایی واقعی زبان متقاضی را نشان نمی‌دهد.

«IRCC» مواردی را در راستای ارائه استراتژی مناسب به افسران برای تأیید مدارک زبان، و همچنین پشتیبانی بهتر برای ارزیابی توانایی زبان در صورت لزوم، پیشنهاد کرده است.

 

  1. رویکرد جدید برای شرایط موردنیاز تحصیلات

آزمون مربوط به تحصیلات و راهنمای مطالعه آن نیازمند سطح زبان بیشتری نسبت به آزمون واقعی زبان است. بنابراین، «IRCC» به برنامه خود در راستای اجرای رویکرد جدید برای شرایط مورد نیاز تحصیلات ادامه خواهد داد.

 

  1. ارتقا مشارکت فعال در جوامع کانادایی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که فعالیت‌های داوطلبانه و عضویت در گروه‌های مختلف نیز با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی افراد متفاوت است، اما احتمال مشارکت شهروندان بیشتر از ساکنان دائمی می‌باشد.

بیشتر فعالیت‌های ارتقا شهروندی «IRCC» در حال حاضر، روی تازه واردان متمرکز شده است.