شما اینجا هستید :

تمدید اقامت بازدیدکنندگان کانادا

بازدیدکنندگانی که اقامتشان رو به انقضاست، قادرند اقامت خود در کانادا را تمدید کنند

ویزاهای بازدیدکننده (visitor visa) به اتباع خارجی اجازه می‌دهد تا به مدت شش ماه، به طور قانونی در کانادا زندگی کنند.

در پایان این دوره، «وضعیت اقامت» این افراد منقضی شده، و آنها ملزم به ترک کانادا خواهند بود.

برای تمدید اقامت در کانادا بیش از مدت مشخص شده، بازدیدکنندگان باید درخواست خود را به «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) ارسال کنند.

در زمان درخواست، متقاضیان باید دارای «ویزای اقامت موقت» (TRV) معتبری باشند.

برای تمدید اقامت خود در کانادا به عنوان بازدیدکننده، متقاضیان باید درخواست «سوابق بازدیدکننده» دهند.

این مدرک دارای تاریخ انقضا بوده، و در زمان مشخص شده، افراد را ملزم به ترک کانادا یا تمدید وضعیت اقامت خود خواهد کرد.

شایان ذکر است که در صورت درخواست برای «سوابق بازدیدکننده» (visitor record) و ترک کانادا، تضمینی وجود نخواهد داشت که افراد بتوانند مجدداً به این کشور بیایند.

اگر ویزای بازدیدکننده فعلی متقاضیان در زمان پردازش درخواست تمدید اقامت، منقضی شود، آنها قادرند با «وضعیت حفظ شده» (maintained status) در کانادا بمانند.

اما اگر «وضعیت بازدیدکننده» متقاضیان قبلاً منقضی شده باشد، در صورتی که واجد شرایط باشند، می‌توانند وضعیت خود را تمدید کنند.

افرادی که در هنگام ورود به کانادا، مُهر در پاسپورت خود دریافت می‌کنند، باید در زمان مشخص شده، کشور را ترک کنند.

افرادی که «سابقه بازدیدکننده» برای آنها صادر شده است، باید قبل از تاریخ انقضا مدرک خود، کانادا را ترک کنند.

 

درخواست «اجازه کار» برای بازدیدکنندگان در کانادا

در روز ۲۴ آگوست سال ۲۰۲۰، «IRCC» سیاست موقتی را در نظر گرفت که به اتباع خارجی دارای پیشنهاد شغلی معتبر و «وضعیت بازدیدکننده» اجازه می‌دهد برای درخواست «اجازه کار مختص کارفرما» اقدام کند.

این سیاست موقت تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ تمدید شده است.