شما اینجا هستید :

تمدید مهلت بازدیدکنندگان برای دریافت اجازه کار در کانادا

این سیاست به بازدیدکنندگانی که به دلیل همه گیری کرونا با مشکل وضعیت ویزا روبرو هستند، اجازه ورود به بازار کار کانادا می‌دهد

 

از روز ۲۴ آگوست سال گذشته، مقیمان موقتی که با وضعیت بازدیدکننده (visitor status) در کانادا بودند، می‌توانستند برای دریافت «اجازه کار مختص کارفرما» در کانادا اقدام کنند. اداره مهاجرت اخیرا این سیاست موقت را تا روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ تمدید کرده است.

 

در ابتدا، این سیاست به همه بازدیدکنندگانی که قبل از روز ۲۴ آگوست وارد کانادا شده و دارای وضعیت اقامت موقت معتبر بودند، اجازه می‌داد تا برای اجازه کار اقدام کنند. پیش از آن، بازدید کنندگان معمولاً باید قبل از آمدن به کانادا برای «اجازه کار» اولیه خود درخواست می‌دادند. اگر آنها هنگام تأیید اجازه کار، دارای «وضعیت بازدید کننده» و داخل کشور می‌بودند، برای فعال کردن آن باید کانادا را ترک کرده و دوباره بر می‌گشتند.

 

 

شرایط موردنیاز برای دریافت اجازه کار مختص کارفرما

بازدیدکنندگانی که قصد کار در کانادا را دارند، باید:

  • در زمان ارائه درخواست، دارای «وضعیت اقامت موقت» معتبر به عنوان یک بازدیدکننده باشند (همچنین شامل وضعیت حفظ شده (maintained status) می‌شود)
  • درخواست اجازه کار مخصوص کارفرما را حداکثر تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ ارسال کنند
  • با وضعیت معتبر در کانادا بمانند

 

این سیاست همچنین به اتباع خارجی واجد شرایط فوق، که همچنین دارای اجازه کار معتبر طی ۱۲ ماه اخیر بوده اند، اجازه می‌دهد تا زمانی که درخواست آنها در دست بررسی است، برای اجازه کار موقت مختص کارفرمای جدید خود درخواست دهند. برای درخواست این اجازه کار، متقاضیان باید:

 

  • در زمان ارسال درخواست، دارای وضعیت موقت معتبر بوده، و با همان وضعیت در کانادا بمانند
  • قصد کار برای کارفرما و شغلی که در درخواست اجازه کار آنها مشخص شده است را داشته باشند
  • فرم وب مربوط را تکمیل کنند