1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

تورنتو بهترین شهر برای زنان شاغل

تورنتو در رتبه‌بندی بلومبرگ از نظر کیفیت زندگی برای زنان شاغل، رتبه اول را کسب کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، تورنتو شهر پیشرو دنیا برای زنان شاغل است. این نشریۀ تجاری، تحلیلی از نحوه رتبه‌بندی پانزده شهر دنیا در زمینه معیارهای مربوط به کیفیت زندگی برای زنان شاغل انجام داده است. پنج فاکتور مورد […]

ارتباط با ما