1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

جاب آفر کاریابی بین المللی سرزمین نیکان

کانادا برای هر دسته شغلی اصلی یک کد تعریف کرده که به آن National Occupational Classification یا به اختصار NOC گفته می‌شود. به این ترتیب هر شغلی با یک کد مشخص می‌شود و برای آن نیز زیرشاخه‌های مختلف و مرتبط، وظایف اصلی و شرایط استخدام تعریف می‌شود. برخی از مشاغل در کانادا بیشترین میزان تقاضا […]

ارتباط با ما