شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا با امتیاز302

جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا با امتیازCRS 302

در سال جاری، آلبرتا ۱۲۰۹ دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس انتری صادر کرده است

«برنامه انتخاب استانی آلبرتا» (AINP) در روز ۶ آوریل، ۲۰۰ متقاضی اکسپرس انتری را برای درخواست تحت «اکسپرس انتری آلبرتا» دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی اقدام کنند.

آنها به پروفایلی در سیستم اکسپرس انتری، و امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) حداقل ۳۰۲ نیاز داشتند (یک امتیاز بیشتر از انتخاب قبلی).

اکسپرس انتری سیستم مدیریت برنامه کانادا برای سه مسیر مهاجرت فدرال است:

  • «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)
  • «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)
  • «برنامه تجربه کانادایی» (CEC)

 

متقاضیان اکسپرس انتری واجد شرایط، بر اساس امتیازات «CRS» رتبه بندی می‌شوند.

امکان دریافت دعوتنامه از طریق سیستم اکسپرس انتری، و بدون نیاز به نامزدی استانی وجود دارد؛

با این حال، برخی متقاضیان دارای امتیاز «CRS» پایین‌تر ممکن است «PNP» را انتخاب کنند، زیرا دریافت نامزدی استانی ۶۰۰ امتیاز فوق العاده را برای آنها به دنبال خواهد داشت.

مدعوینی که دارای حداقل امتیاز موردنیاز در این انتخاب بودند، امتیاز «CRS» ۹۰۲ را کسب کردند.

 دعوت از ۳۰۰ نفر در برنامه انتخاب استانی آلبرتا

زیرشاخه اکسپرس انتری آلبرتا

این «PNP» پیشرفته برای متقاضیان اکسپرس انتری است که دارای ارتباط زیادی با آلبرتا هستند، یا می‌توانند از بهبود اقتصادی استان حمایت کنند.

در دوران کرونا، آلبرتا تنها متقاضیانی را در نظر خواهد گرفت که در این استان، کار و زندگی می‌کنند.

متقاضیان باید در یکی از مشاغل واجد شرایط، سابقه کار داشته باشند.

«AINP» لیستی از مشاغل را ارائه می‌دهد که مد نظر استان نخواهند بود.

Temporary changes effective as of November 1, 2020

افرادی که در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ یا پس از آن، «فرم ابراز علاقه مندی» (NOI) دریافت کرده اند، می‌توانند از طریق زیرشاخه اکسپرس انتری آلبرتا انتخاب شوند؛

حتی اگر در مشاغلی مشغول به کار باشند که دولت فدرال از صدور «ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار LMIA» برای آن خودداری کند.

«AINP» هنوز تعداد تخصیص نامزدی استانی را در سال ۲۰۲۱، منتشر نکرده است.

 

منبع خبر: alberta.ca, April 2021