شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۱۷ ژانویه، ۲۴۹ دعوتنامه برای متقاضیانی که در سیستم اعلام علاقه مندی استان (EOI)پروفایل داشتند صادر کرد.

دعوتنامه ها برای سه گروه نیروی متخصص در منیتوبا، نیروی متخصص خارج از کشور و تحصیلات بین المللی صادر شد.

تعداد دعوتنامه های صادر شده و حداقل امتیازها در هر گروه به شرح زیر می باشد:

نیروی متخصص در منیتوبا: ۱۹۲ دعوتنامه با حداقل امتیاز ۵۴۵

نیروی متخصص خارج از کشور: ۳۴ دعوتنامه با حداقل امتیاز ۷۰۸

تحصیلات بین المللی: ۲۳ دعوتنامه با حداقل امتیاز نامشخص