شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان بریتیش کلمبیا

تاریخ برگزاری: ۱۰ مارس

تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۳۳۲

حداقل امتیاز در زیر گروه های SI:

نیروی متخصص: ۱۰۲

فارغ التحصیلان خارجی: ۱۰۶

نیروی مبتدی و نیمه متخصص: ۸۳

حداقل امتیاز در زیر گروه های EEBC:

نیروی متخصص: ۱۱۰

فارغ التحصیلان خارجی: ۱۱۰