1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

جدیدترین انتخاب استان منیتوبا

تاریخ برگزاری: ۱۲ مارس تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۲۲۲ دعوتنامه ها در سه گروه به شرح زیر صادر شد: نیروی متخصص در منیتوبا: ۱۹۱ دعوتنامه و حداقل امتیاز  ۴۹۶٫ نیروی متخصص خارج از کشور: ۱۳ دعوتنامه و حداقل امتیاز ۶۷۲٫ تحصیلات بین المللی: ۱۸ دعوتنامه حداقل امتیاز مشخص نیست.

ارتباط با ما