شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان منیتوبا

تاریخ برگزاری: ۳۰ ژانویه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۸۱

تعداد دعوتنامه و امتیاز لازم در هر گروه عبارتند از:

نیروی متخصص در منیتوبا: ۱۲۴

حداقل امتیاز لازم: ۵۸۴

تحصیلات بین المللی: ۱۸

حداقل امتیاز لازم: نامشخص

نیروی متخصص خارج از کشور:۳۹

حداقل امتیاز لازم: ۶۷۹

استان منیتوبا اعلام کرد ۱۱ نفر از ۱۸۱ متقاضی دارای آی دی سیستم اکسپرس انتری و نیز کد در جاب بنک بودند.