1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

جدیدترین انتخاب استان پرنس ادوارد آیلند

تاریخ برگزاری: ۲۰ فوریه تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۵۳ تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان EE و Labour Impact: 143 تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان در گروه Business Impact: 10 حداقل امتیاز: ۱۲۲ اولین انتخاب استانی پرنس ادوارد آیلند در سال ۲۰۲۰

ارتباط با ما