شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان کبک

تاریخ برگزاری: ۱۶ ژانویه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۳

متقاضیانی که دعوتنامه دریافت کردند، از میان ۱۶،۰۰۰ متقاضی که پرونده آن ها تحت لایحه ۹ ( اصلاحات مهاجرتی) کبک در ژوئن ۲۰۱۹، لغو شده بود.