1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

جدیدترین انتخاب استان کبک

تاریخ برگزاری: ۱۶ ژانویه تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۳ متقاضیانی که دعوتنامه دریافت کردند، از میان ۱۶،۰۰۰ متقاضی که پرونده آن ها تحت لایحه ۹ ( اصلاحات مهاجرتی) کبک در ژوئن ۲۰۱۹، لغو شده بود.

ارتباط با ما