شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

تاریخ برگزاری: ۲۶ می

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۳۳

گروه های متقاضی عبارتند از:

گروه SI:

نیروی متخصص

فارغ التحصیلان خارجی

گروه  EEBC:

نیروی متخصص

فارغ التحصیلان خارجی

حداقل امتیاز:۸۰