شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب ساسکاچوان در برنامه کارآفرینی

تاریخ برگزاری: ۵ مارس

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۷۳

حداقل امتیاز: ۱۲۰

حداکثر امتیاز: ۱۳۰

متوسط امتیاز: ۱۱۵

متقاضیان دارای امتیاز ۱۱۵ و بالاتر دعوتنامه دریافت کردند. افرادی که با ۱۱۰ امتیاز دعوتنامه دریافت کردند باید نمره CLB 4 یا بالاتر کسب کنند.