شما اینجا هستید :

جدیدترین دوره انتخابی بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا تحت برنامه مهاجرت کارآفرینان منطقه ای، دوره انتخابی جدیدی برگزار کرده است.

در این دوره که در تاریخ ۲۶ نوامبر برگزار شد، ۷ دعوتنامه از طریق برنامه برنامه انتخابی استانی بریتیش کلمبیا صادر شد.

حداقل امتیاز لازم برای این دوره ۱۲۰ امتیاز بود.

هدف از این برنامه، دعوت از کارآفرینان و سرمایه گذاران به جوامع کوچک تر بریتیش کلمبیا بوده است.

در دوره انتخابی پیشین، طی دو برنامه ی مهاجرت از طریق کارآفرینی، ۲۳ دعوتنامه صادر شد.

دوره انتخابی پیشین در تاریخ ۱۲ نوامبر برگزار شد. طی این انتخاب در مجموع برای ۱۸ متقاضی تحت برنامه گروه کلی مهاجرت کارآفرینان و ۵ دعوتنامه دیگر تحت برنامه مهاجرت کارآفرینان منطقه ای صادر شد.

حداقل امتیاز لازم برای برنامه گروه کلی مهاجرت کار آفرینان، ۱۱۲ و برای برنامه مهاجرت کارآفرینان منطقه ای ۱۲۱ بود.