شما اینجا هستید :

جزئیات انتخاب اخیر آلبرتا

چهارمین دور انتخابی سیستم اکسپرس انتری آلبرتا

تاریخ انتخاب: ۲۰ فوریه ۲۰۲۰

تعاد دعوتنامه های ارسال شده: ۱۵۰

حداقل امتیاز لازم: ۳۰۰