حفظ اقامت

چه کنم که اقامتم را در کــانــادا حفظ کنم؟

فرض کنید که شما واجد شرایط هستید و در یکی از برنامه های مهاجرتی ، ویزای اقامت دائمتان را برای خودتان و خانواده تان گرفته اید ،به کانادا آمده اید و در تاریخ معینی لندینگ را انجام داده اید. مدتی طول می کشد که شما کارت پی آر تان را بگیرید که معمولا ۴۵ روز است ( ممکن است این زمان بیشتر یا کمتر شود) البته بحث کارت پی آر موضوع مستقلی است

حالا سوال این است که : چه کنم که اقامتم حفظ شود؟

شما باید در ۵ سالی که شروعش روز لندینگ شماست ، حداقل دو سال را در کانادا بگذرانید ، یعنی تعداد روزهای دو سال ،که معادل ۷۳۰ روز است. و اما این تعداد به چه صورت محاسبه می شود؟

شما می توانید هفته ی اول برگردید و می توانید ۳ سال ایران بمانید و بعد از آن دو سال را در کانادا بمانید. یعنی فرقی نمی کند که در کجای ای دوره ی پنج ساله این ۷۳۰ روز را پر میکنید.یا می توانید در یک سال فقط چند ماه یا به صورت کامل باشید یا یک سالی را اصلا نباشید. مهم این است که در این دوره ی پنج ساله (پنج سال اول)، ۷۳۰روز را پر کنید.

اگر شما از سال سوم به کانادا میایید بررسی می کنند که در باقی مانده ی این پنج سال ( پنج سالی که از تاریخ لندینگ شما شروع شده )مشکلی با پر کردن تعداد روزهای تعیین شده نداشته باشید.اگر مشکلی وجود نداشته باشد شما با افسر مشکلی نخواهید داشت .

برای مثال شما اول ژانویه ۲۰۱۶ لندینگ کرده اید، به کانادا آمده اید و یک هفته مانده اید و برگشته اید .تا کی برای برگشتن به کانادا مشکلی نخواهید داشت؟ تا زمانی که وقتی وارد می شوید و وقتی افسر محاسبه می کند، تا اول ژانویه ۲۰۲۱شما امکان پر کردن ۷۳۰روز را داشته باشید. پس این برای پنج سال اول است(تازه وارد ها). اگر به هر دلیلی از این ۵ سال کمتر حضور داشته باشید ، مانع ورود شما نمی شوند.اما برگه ای به نام departure order به شما می دهند و شما باید خیلی سریع یک وکیل بگیرید و آن را appeal کنید .در غیر این صورت گرفتاری های دیگری خواهید داشت و در نهایت اقامتتان را از دست خواهید داد. پس کسی مانع ورود شما نمی شود اما یک پروسه ای در برابر شما قرار می گیرد که اقامتتان را به خطر می اندازد .

واما بعد از این پنج سال اوضاع چطور می شود؟ بعد از پنج سال اول،هر زمان که شما از مرز وارد می شوید یا به سفارت مراجعه دارید آنچه حساب می کنند برای ۵ سال گذشته است بنابراین شما اگر کارت اقامت جدید گرفته اید ، مثلا فرض کنید ۳ سال را نبوده اید و آمده اید و دو سال مانده اید بعد درخواست کارت جدید کرده اید و کارت را گرفته اید ،تصور نکنید که چون این کارت پنج سال اعتبار دارد، شما میتوانید سه سال نباشید و بعد به کانادا بیایید. اصلا اینطور نیست!

غیر از پنج سال اول ،شما هر زمان که وارد می شوید فقط توجهشان به پنج سال قبل از تاریخ ورود شماست که آیا دو سال را بوده اید یا خیر اگر دو سال را بوده اید ،که هیچ.اما اگر نبوده اید نمی توانید استناد کنید که می توانید بقیه ی پنج سال را بمانید.

شما departure orderرا خواهید گرفت .

توصیه دیگر این است که در هر زمانی در کانادا هستید و مشکلی هم برایتان پیش نیامده اگر می خواهید درخواست تمدید کارت بدهید همیشه محاسبه کنید ببینید در پنج سال قبل از درخواستتان دو سال را حضور داشته اید یا خیر.اگر نبوده اید درخواست ندهید.اشکالی ندارد که بدون داشتن کارت معتبر در کانادا زندگی کنید.

اعتبار اقامت شما به اعتبار کارتتان بستگی ندارد.این نکته ای است که باید بدانید.یعنی اگر کارت اقامت شما باطل شد،حضورتان در کانادا غیر قانونی نیست.

این نکته ی مهمی است که دوستان نمی دانند و در موردش مسئله زیاد است.

پس باید در پنج سال اول،به طور استثنایی توجه کنید که دو سال را می توانید در هر جای این پنج سال پر کنید.به شرط این که موقعی که وارد شدید یا دو سال را قبلا گذرانده باشید،یا این که تا انتهای دوره ی پنج ساله از تاریخ لندینگتان امکان تکمیل ۷۳۰روز را داشته باشید.بعد از آن دیگر همیشه توجه به پنج سال گذشته است.فرقی نمی کند که شما کارتتان چقدر اعتبار دارد.

این که چه اتفاقی می افتد وقتیdeparture order میگیرید،موضوع یک ویدئوی مستقل است که در سایت ما موجود می باشد.

شاید ابهاماتی در این موضوع باقی است. بخشی از این ابهامات به این دلیل است که دوستان عادت دارند ۵ سال ها را تفکیک کنند. یعنی صحبت از ۵ سال اول و ۵ سال دوم می کنند و تصور می کنند الزام حقوقی که دارند در هر ۵ سال محدود می شود. اینطور نیست. فرقی نمی کند که شما در ۵ سال اول هستید یا در ۵ سال دوم، کارت اول را دارید یا کارت دوم را.

هر زمان که وضعیت اقامتی شما از طرف افسر بررسی می شود نگاه افسر  به ۵ سال قبل از آن است. اگر ۱ فروردین ۱۳۹۵ درگیر افسری شدید که وضعیت اقامتی شما را بررسی می کند نگاه ایشان در مورد پریود زمانی اول فروردین ۹۰ تا اول فروردین ۹۵ است. مهم نیست که شما در این میان وارد ۵ سال دوم شدید یا کارت شما تمدید شده است. تکرار می کنم در مورد ۵ سال اول و بقیه سالها تفاوتی نیست، همیشه ۵ سال قبل از بررسی مورد نظر است.

نگاه می شود آیا ۷۳۰ روز در این ۵ سال در کانادا بودید یا خیر. تنها تفاوتی که وجود دارد و استثنایی که ۵ سال اول دارد این است که اگر شما در زمانی که افسر بررسی می کند ۷۳۰ روز را تکمیل نکرده باشید و زمان هنوز باقی هست که ۷۳۰ روز را تکمیل کنید با شما کاری ندارند. این تنها تفاوت ۵ سال اول و سالهای دیگر است. ما ۵ سال و ۵ سال نداریم. این ابهامی بود که گفتم شاید با این توضیح حل شود.

برای حفظ اقامت شما باید ۷۳۰ روز در ۵ سال باشید ولی دو استثنا بر این قاعده وجود دارد. استثنا اول مربوط به کسانی است که همسر کانادایی دارند. این افراد اگر با همسر کانادایی خود در خارج از کانادا هم زندگی کنند می توانند تعداد روزهایی را که با همسر خود در خارج از کانادا بوده اند را هم در تعداد روزها حساب کنند.

به تعبیری می گویند زندگی با همسر کانادایی همانقدر سخت است که زندگی در کانادا. این شوخی مرتبط با این داستان است که شما هیچوقت قاعده را فراموش نکنید. استثنای دوم در مورد کسانی است که از طرف یک شرکت کانادایی استخدام می شوند و برای انجام کارشون به ماموریتی خارج از کانادا فرستاده شده اند. فرض کنید شما در شرکت Bombardier در مونترال استخدام شده اید و این شرکت شما را به فرانسه فرستاده برای یک دوره یکساله یا دو ساله.

شما در این روزها در کانادا نیستید ولی بنابر این استثنای قانونی تعداد روزهایی که شما در فرانسه به عنوان مأمور از طرف شرکت Bombardier در فرانسه می گذرانید را هم جزو این ۷۳۰ روز حساب می کنند. نکته ای که باید توجه کنید این است که این روزهایی که شما در خارج کانادا هستید تنها برای حفظ اقامت شما است که می شمارند و اگر درخواست تابعیت بدهید نمی توانید به روزهایی که در کانادا نبودید ولی از طرف شرکت کانادایی مأمور بودید یا اینکه با همسر کانادایی خود در خارج از کانادا بودید استناد کنید.

برای تابعیت باید در خاک کانادا حضور داشته باشید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که این استثنائات را نگذاشته اند برای اینکه شما به صوری کاری را بکنید. مثلا دوستانی هستند که با من تماس گرفته اند و می گویند آیا می شود یک شرکتی در کانادا ثبت کنیم و برگردیم ایران و بگوییم برای شرکتی در کانادا، در ایران کار می کردیم؟  نه. به این سادگی نیست. باید اون بیزینس جدی باشد و معنی بدهد که کسی را در خارج از کانادا به کار مشغول کرده است، به خصوص در مورد کسانی که شرکتی راه انداخته اند و بعد خودشان را به کشوری می رسانند که از آن آمده اند. مثل اینکه یک ایرانی یک شرکتی راه می اندازد و چه بسا جایی هم اجاره می کند و دو نفری را هم بگذارد که به صورت صوری کار کنند اما خودش در ایران است.

این همیشه برای افسران شک برانگیز است و توصیه می کنم به دوستان که از این راه ها استفاده نکنند. این به نوعی سوء استفاده از قانون است و تبعاتی را در پی دارد که هم هزینه می کنید و هم نتیجه نمی گیرید.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.