شما اینجا هستید :

دارندگان COPR چگونه به کانادا خواهند آمد؟

رویکردی پیشنهادی برای استقبال از دارندگان تأییدیه اقامت دائم

در حال حاضر، دولت فدرال پذیرش اتباع خارجی را در اولویت قرار داده است که به دلایل ضروری نیاز به حضور در کانادا دارند.

به عنوان مثال، برخی نیروی کار خارجی و دانشجویان بین الملل.

دارندگان «تأییدیه اقامت دائم» (COPR) در برخی موارد، حتی بیشتر از نیروی خارجی و دانشجویان بین الملل به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.

با این وجود، هزاران نفر از این افراد از ماه مارس گذشته، خود را برای ورود به کانادا آماده کرده اند، اما همچنان به دلیل محدودیت‌های کووید۱۹ مجاز به سفر نیستند.

 

در اینجا یک رویکرد پیشنهادی، با توجه به پروسه‌های موجود کانادا، ارائه شده است، که می‌تواند برای پذیرش شمار زیادی از دارندگان «COPR» که قصد سفر به کانادا را دارند، توسط اداره مهاجرت مورداستفاده قرار گیرد:

  • مرحله ۱: اداره مهاجرت اطمینان حاصل می‌کند که دارندگان «COPR» مدیکال را انجام داده اند. متقاضیانی که مدیکال آنها منقضی شده است، با توجه به درخواست اداره مهاجرت، بار دیگر این پروسه را طی می‌کنند.
  • مرحله ۲: «IRCC» مجوز سفر را بری دارندگان «COPR» ارسال می‌کند، که منوط به تکمیل برخی از مراحل زیر است.
  • مرحله ۳: دارندگان «COPR» قبل از سفر به کانادا باید واکسینه شوند (ترجیحاً واکسنی که مورد تأیید بهداشت کانادا باشد).
  • مرحله ۴: دارندگان «COPR» طی ۷۲ ساعت قبل از سفر به کانادا باید نتیجه منفی کووید۱۹ را ارائه دهند.
  • مرحله ۵: دارندگان «COPR» پس از ورود به کانادا باید مدارک مربوط به واکسینه شدن خود را ارائه داده، و همچنین نتیجه منفی کووید۱۹ را نشان دهند.
  • مرحله ۶: دارندگان «COPR» باید طی ۱۴ روز اول حضور در کشور، قرنطینه شوند. آنها همچنین باید سایر الزامات دولت فدرال را رعایت کنند.
  • مرحله ۷: پس از اتمام قرنطینه، دارندگان «COPR» قادر به شروع زندگی در کانادا خواهند بود.

 

مراحل فوق سیاست مهاجرتی کانادا را منصفانه‌تر و سازگارتر خواهد کرد، زیرا افراد موردتأیید برای اقامت دائم را جزو «مسافران ضروری» قرار می‌دهد.