1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

درخواست سوپر ویزا برای پدر و مادران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها

با استفاده از «Super Visa»، والدین مقیمان دائم و شهروندان کانادایی  قادرند طی ۱۰ سال، چندین بار به کانادا سفر کنند   «سوپر ویزا» (Super Visa) به پدر و مادر، پدربزرگ‌ و مادربزرگ مقیمان دائم یا شهروندان کانادایی اجازه می‌دهد در بازه زمانی ۱۰ ساله، چندین بار (هر بار تا حداکثر ۲ سال) به کانادا […]

ارتباط با ما