شما اینجا هستید :

دعوت از ۲۶۹ متقاضی «مشاغل موردنیاز» در جدیدترین انتخاب ساسکاچوان

متقاضیان دارای حداقل امتیاز ۶۵ برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند

«برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) در روز ۲۵ مه، ۲۶۹ متقاضی مهاجرت را از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» دعوت کرد تا برای ارسال درخواست نامزدی استانی اقدام کنند.

در این انتخاب، ساسکاچوان متقاضیان زیرشاخه «مشاغل موردنیاز» را موردهدف قرار داد.

مدعوین به امتیاز «فرم ابراز علاقه مندی» (EOI) حداقل ۶۵، «ارزیابی مدارک تحصیلی» (ECA)، و سابقه کار در یکی از ۳۶ شغل موردنیاز که در صفحه وب دولت ذکر شده است، نیاز داشتند.

این استان از سیستم «EOI» برای مدیریت درخواست‌ها تحت دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» استفاده می‌کند.

 

درباره زیرشاخه «مشاغل مورد نیاز»

این زیرشاخه یک «برنامه انتخاب استانی» (PNP) پایه محسوب می‌شود؛ به این معنا که برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری فدرال هستند، در دسترس است.

این زیر مجموعه برای نیروی کار فوق حرفه‌ای و دارای تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد شغلی در این استان ندارند.

برای درخواست از طریق این زیرشاخه، اتباع خارجی باید پروفایل «EOI» خود را از طریق سیستم درخواست آنلاین «SINP» ایجاد کنند.

 

زیرشاخه «اکسپرس انتری»

این زیرشاخه یک «PNP» پیشرفته می‌باشد؛ به این معنا که با سیستم اکسپرس انتری فدرال همسو است.

اکسپرس انتری مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری نیز باید پروفایل‌های «EOI» را برای ساسکاچوان ایجاد کرده تا بتوانند برای دعوت به نامزدی استانی در نظر گرفته شوند.

به متقاضیان اکسپرس انتری که نامزدی استانی از ساسکاچوان دریافت کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) خود تعلق می‌گیرد.