1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

دعوت از ۲۶۹ متقاضی «مشاغل موردنیاز» در جدیدترین انتخاب ساسکاچوان

متقاضیان دارای حداقل امتیاز ۶۵ برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) در روز ۲۵ مه، ۲۶۹ متقاضی مهاجرت را از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» دعوت کرد تا برای ارسال درخواست نامزدی استانی اقدام کنند. در این انتخاب، ساسکاچوان متقاضیان زیرشاخه «مشاغل موردنیاز» را موردهدف قرار داد. مدعوین به […]

ارتباط با ما