شما اینجا هستید :

دعوت از ۴۳۰ پرستار رسمی در اکسپرس انتری توسط نوا اسکوشیا

متقاضیان مهاجرت با سابقه کار به عنوان پرستار رسمی یا پرستاران روانپزشکی رسمی از اولویت های بازار کار جدید نوا اسکوشیا است که در انتخاب ۲۸ اکتبر این استان مورد توجه قرار گرفت.

کلیه ۴۳۰ نفر دعوت شده در سیستم اکسپرس انتری پروفایل داشتند. این سیستم شامل سه نوع برنامه مهاجرتی Federal SkilledWorker Class، Federal Skilled Trades Class و  Canadian Experience Class می شود.

استریم اولویت های بازار کار به نوا اسکوشیا اجازه می دهد تا در پول اکسپرس انتری به دنبال نیروی کار با سابقه در بخش هایی باشد که این استان با کمبود نیرو رو به رو است. استان از آن ها دعوت می کند تا برای کاندیدایی استانی برای اقامت دائم در کانادا اقدام کند.

کاندیدای استانی منجر به کسب ۶۰۰ امتیاز اضافی نسبت به امتیاز جامع سیستم رتبه بندی اکسپرس انتری شده و به طور موثر دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادا را از دولت کانادا تضمین می کند.

سخنگوی برنامه مهاجرتی نوا اسکوشیا گفت برای این دوره انتخاب، حداقل امتیاز لازمی در نظر گرفته نشد.

این پنجمین دوره انتخابی نوا اسکوشیا از طریق استریم اولویت های بازار کار در سال ۲۰۱۹ بود. در انتخاب های قبل نجار، مربی خردسال، حسابرس و حسابدار مالی و متقاضیان فرانسه زبان اکسپرس انتری مورد نظر بودند.

پرستارانی که در تاریخ ۲۸ اکتبر توسط نوا اسکوشیا دعوت شدند باید دارای معیارهای زیر باشند تا برای کاندیدای نامزدی استانی در نظر گرفته شوند:

-شغل اصلی آن ها پرستار رسمی یا پرستار روانپزشکی باشد (ناک ۳۰۱۲)

-دارای سه سال یا بیشتر سابقه کار به عنوان یک پرستار یا پرستار روانپزشکی و دارای نامه های ارجاع کار فرما باشند

-دارای مدرک زبان (CLB ) با نمره ۸ یا بالاتر در زبان انگلیسی یا فرانسه در هر چهار مهارت زبانی باشند

-دارای مدرک لیسانس باشند یا یک برنامه سه ساله یا بیشتر در دانشگاه، کالج یا مدارس تجارت و فنی یا سایر موسسات گذرانده باشند

-دارای پروفایل در سیستم اکسپرس انتری که در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۸ یا بعد از آن ثبت شده است، باشند.

کسانی که دعوت شده اند ۳۰ روز از تاریخ دعوت خود از NSNP برای ثبت کامل درخواست خود فرصت دارند.

NSNP به نوا اسکوشیا اجازه می دهد هر ساله تعدادی از متقاضیان مهاجرتی اقامت دائم کانادا را از طریق ۹ استریم متناسب با نیازهای خاص اقتصادی استان معرفی کند.