1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

دعوت از ۵۸۵ متقاضی در بزرگ‌ترین انتخاب «Arrima» کبک

این سومین انتخاب در ماه گذشته بود که طبق معیارهای جدید امتیازدهی سیستم «EOI» برگزار شد   کبک نتایج انتخاب روز ۲۶ آگوست را منتشر کرد، که بزرگ‌ترین مورد در سال جاری بوده است.   در مجموع ۵۸۵ متقاضی «برنامه نیروی کار متخصص» (RSWP) دارای حداقل امتیاز ۵۱۷ دعوت شدند. مدعوین باید فرم «ابراز علاقه […]

ارتباط با ما