شما اینجا هستید :

دولت کبک عقب نشینی کرد. دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول تغییرات نمی شوند.

در پی تغییرات گسترده ای که کبک در برنامه تجربه کبکی اعمال کرده بود موجی از اعتراضات دانشجویان شاغل به تحصیل در کبک در فضای مجازی به راه افتاد. دانشجویان به حق تغییرات را غیذ عادلانه و بدون در نظر گرفتن شان انسانی آنها برآورد می کردند.

اعتراضات بازتاب گشترده ای در رسانه ها داشت و سرانجام دولت کبک را وادار به عقب نشینی کرد. وزیر مهاجرت کبک امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دانشجویانی که پیش از این به کبک آمده اند و مشغول تحصیل هستند از این تغییرات استثنا می شوند و عملا در ر رشته ای که تحصیل می کنند می توانند سی اس کیو دریافت کنند.