شما اینجا هستید :

راه‌اندازی دوباره برنامه اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ‌ها (PGP) در سال ۲۰۲۱

کانادا از طریق این برنامه که تحت عنوان PGP شناخته می‌شود، ۱۰٫۰۰۰نفر از پدر و مادران، پدربزرگ‌ها، و مادربزرگ‌ها را برای برنامه سال ۲۰۲۰، و ۳۰٫۰۰۰نفر دیگر را در سال ۲۰۲۱ می‌پذیرد.

دوره سه‌هفته‌ای دریافت فرم ابراز علاقه‌مندی به  برنامه اسپانسرشیپ برای سال ۲۰۲۰ در ۳ نوامبر بسته شد. اکنون IRCC باید موارد ارسالی را به صورت رندوم دسته‌بندی کرده، نسخه‌های تکراری را حذف، و دعوتنامه‌های درخواست را ارسال کند. آنها پیش‌بینی می‌کنند زمان کافی برای تکمیل پرونده توسط اسپانسرها، والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها قبل از سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت. در نتیجه،  پرونده‌های این برنامه در  دوره پاییز ۲۰۲۰ در اوایل سال ۲۰۲۱ دریافت خواهند شد.

متقاضیان اسپانسرشیپ دعوت شده، ۶۰ روز از تاریخ دعوت خود برای ارائه پرونده اسپانسرشیپ و اقامت دائم فرصت دارند. دعوتنامه برای درخواست قابل انتقال به سایر اسپانسرها یا متقاضیان نیست. اگر IRCC نتواند از طریق ایمیل به متقاضیان دسترسی داشته باشد، نامه  به آدرس پستی  آنان ارسال  می‌شود.

 

منبع خبر: canada.ca, November 2020