شما اینجا هستید :

راهنمای اداره مهاجرت

راهنمای اداره مهاجرت برای دارندگان «COPR» منقضی شده

پروسه مهاجرت برای افراد دارای «تأییدیه اقامت دائم» منقضی شده که مدرک خود را پس از ۱۸ مارس دریافت کرده اند

«اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) دستورالعمل‌هایی را در مورد چگونگی تمدید مدارک دارندگان «تأییدیه اقامت دائم» (COPR) منقضی شده منتشر کرده است.

دولت فدرال کانادا با هدف کمک به رشد و بهبود اقتصادی خود، در روز ۲۱ ژوئن اعلام کرد تمامی دارندگان «COPR» معتبر می‌توانند به کانادا بیایند.

از آنجا که مدارک منقضی شده تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد، «IRCC» راهنمای جدید را برای دارندگان «COPR» منقضی شده منتشر کرد.

دارندگان «COPR» در دوران کرونا چگونه به کانادا خواهند آمد؟

مدارک موردنیاز برای دارندگان «COPR» منقضی شده

دارندگان «COPR» منقضی شده ایمیلی از اداره مهاجرت کانادا در مورد وضعیت پرونده خود دریافت خواهند کرد؛ متقاضیان باید به این ایمیل پاسخ داده و تمایل خود را به مهاجرت اعلام کنند.

سپس «IRCC» از متقاضیان می‌خواهد تا مدارک منقضی شده خود را دوباره ارسال کنند.

این مدارک شامل مدیکال و چک امنیتی است.

متقاضیان همچنین باید تغییرات در وضعیت خانوادگی خود (مانند ازدواج، طلاق، یا تولد فرزند) را در پروفایل خود درج کنند.

پس از پاسخ افراد به ایمیل، «IRCC» فرم‌های مربوط به مدیکال جدید را در اختیار آنها خواهد گذاشت.

در صورتی که افراد پاسخی به ایمیل مذکور ندهند، پرونده آنها بسته شده، و برای اقدام به مهاجرت به کانادا باید مجدداً درخواست دهند.

 

سفر به کانادا

دارندگان «COPR» منقضی شده پس از پاسخ به ایمیل اداره مهاجرت و ارسال مدارک موردنیاز، باید منتظر دریافت تأییدیه جدید بمانند.

«IRCC» در صورت لزوم، برچسب ویزای جدید را در پاسپورت افراد درج خواهد کرد.

مدارک موردنیاز برای مهاجرت پس از صدور «COPR» جدید، برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

مسافرانی که به طور کامل واکسینه شده اند، می‌توانند زودتر به قرنطینه خود پایان دهند

به گفته دولت فدرال، با اکثر افرادی که مدرک آنها در تاریخ ۱۸ مارس یا قبل از آن صادر شده، تماس گرفته شده است.

دارندگان «COPR» منقضی شده که مدرک خود را پس از ۱۸ مارس دریافت کرده اند، به زودی ایمیل «IRCC» را دریافت خواهند کرد.