شما اینجا هستید :

دستمزد مهاجران

رشد دستمزد مهاجران در کانادا

یک مطالعه آماری در کانادا نشان می‌دهد که درآمد متوسط ​​مهاجران بدون تجربه کانادایی کمتر از کسانی است که سابقه کار و تحصیل در کانادا داشته‌اند.

طبق یک مطالعه جدید که اداره آمار کانادا انجام داده، دستمزد مهاجران در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. میانگین درآمد مهاجرانی که در سال ۲۰۱۸ اقامت دائم دریافت کردند، در سال ۲۰۱۹، ۳۱،۹۰۰ دلار بود که بالاترین دستمزد در میان تمام گروه‌های مهاجرانی است که از سال ۱۹۸۱ وارد کانادا شده‌اند. همچنین حدود ۴% بیشتر از دستمزد مهاجران در سال ۲۰۱۸ بود که در سال ۲۰۱۷ وارد کانادا شده بودند. با این حال، این میزان حدود ۱۸% کمتر از میانگین دستمزد نیروی کار متولد کانادا با ۳۸،۸۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ بود.

وقتی تنها متقاضیان اصلی برنامه‌های مهاجرتی طبقه اقتصادی را بررسی می‌کنیم که در سال ۲۰۱۸ وارد کانادا شده‌اند، متوجه می‌شویم که میانگین دستمزدشان در سال ۲۰۱۹، ۴۳،۶۰۰ دلار و ۱۲% از میانگین دستمزد جمعیت متولد کانادا (۳۸،۸۰۰ دلار) بالاتر بوده است. دلیل این امر ممکن است به نحوه انتخاب مهاجران طبقه اقتصادی مربوط باشد.

در این گزارش آمده است: «متقاضیان اصلی برنامه‌های اقتصادی به دلیل توانایی بالای ادغام شدن در بازار کار کانادا و کمک به اقتصاد انتخاب می‌شوند. بیشتر آن‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی و دانش حداقل یک زبان رسمی هستند.»
سابقه کار کانادایی باعث افزایش درآمد می‌شود

به نظر می‌رسد داشتن سابقه کار در کانادا، قبل از مهاجرت، بر دستمزد مهاجران تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب که امکان بهبود مهارت‌های زبانی و دانش بازار کار مهاجران را در کانادا فراهم می‌کند.

تجربه کانادایی به سه گروه تقسیم شد:

سابقه کار و تحصیل، سابقه کار، سابقه تحصیل

میانگین درآمد مهاجرانی که در سال ۲۰۱۸ اقامت دائم گرفته بودند و هم سابقه کار و هم تحصیل در کانادا داشتند، در سال ۲۰۱۹، ۴۴،۶۰۰ دلار بود که بالاترین میانگین دستمزد به حساب می‌آمد. این میزان، حتی از میانگین درآمد جمعیت متولد کانادا، ۳۸،۸۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹، هم بیشتر بود.

سوابق کاری، به ویژه از دستمزد مهاجران در سال اول پس از دریافت اقامت دائم، پشتیبانی می‌کرد. میانگین دستمزد مهاجرانی که قبل از دریافت اقامت دائم در سال ۲۰۱۸ فقط سابقه کار داشتند، در سال ۲۰۱۹، ۳۹،۳۰۰ دلار و همچنان بالاتر از میانگین درآمد جمعیت متولد کانادا بود.

مهاجرانی که قبل از دریافت اقامت دائم در سال ۲۰۱۸ فقط سابقه تحصیل داشتند، در سال ۲۰۱۹ کمترین میانگین دستمزد، ۱۵،۱۰۰ دلار، را داشتند. احتمالاً به این دلیل که این گروه به طور متوسط ​​از همتایان خود جوان‌تر بودند.
مهاجران ۲۰۱۸، در هر سه گروه، یک سال پس از دریافت اقامت دائم خود، میانگین درآمد ​​بالاتری نسبت به مهاجرانی داشتند که در سال ۲۰۱۷ اقامت دائم گرفته بودند.

تفاوت دستمزد زن و مرد

بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، متوسط دستمزدها برای مردان و زنان در همه گروه‌های مهاجرتی افزایش یافت. اما مردان و زنان مهاجر از این افزایش‌ها سود متفاوتی بردند.
در میان متقاضیان اصلیِ طبقه اقتصادی، میانگین دستمزد زنان کمتر از مردان بود و میانگین درآمد مردان سریع‌تر از زنان افزایش یافت. در نتیجه، شکاف بین میانگین دستمزد مردان و زنان در طول زمان به نفع مردان بزرگ‌تر شد. مطالعه اخیر می‌گوید برای بررسی دلایل این مسئله، تجزیه و تحلیل بیشتری مورد نیاز است.

همه مقوله‌های دیگر مهاجرتی اثر معکوس داشتند. میانگین دستمزد زنان در مقوله‌های مهاجرتی زیر سریع‌تر از مردان افزایش یافت: وابستگان اقتصادی (مانند همسران متقاضیان اصلی)، پناهندگان، و مهاجران تحت اسپانسرشیپی خانواده. با افزایش میانگین دستمزد زنان در این مقوله‌ها، شکاف دستمزد بین مردان و زنان در طول مطالعه کاهش یافت.