1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

زمان بیشتری برای درخواست «اجازه کار» در کانادا

اداره مهاجرت موقتاً به ساکنان موقت دارای پیشنهاد شغلی در کانادا، زمان بیشتری برای درخواست «اجازه کار» می‌دهد. در پی همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، کانادا به ساکنان موقت دارای پیشنهاد شغلی اجازه می‌داد بدون خروج از کشور برای «اجازه کار» خود اقدام کنند؛ این قانون موقت، اخیراً تمدید شده است. بر اساس آخرین […]

ارتباط با ما