1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

سومین انتخاب پیاپی استانی اکسپرس انتری

کانادا در سال جاری میلادی، بیست انتخاب فقط برای متقاضیان برنامه‌های مهاجرتی استانی برگزار کرده است. در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱، کانادا انتخاب دیگری برای متقاضیان در اکسپرس انتری برگزار کرد که دارای گواهی استانی بودند. اداره مهاجرت کانادا (IRCC) 681 دعوت‌نامه برای متقاضیان با حداقل امتیاز ۷۲۰ صادر کرد. همۀ متقاضیانِ دعوت‌شده به دلیل […]

ارتباط با ما