شما اینجا هستید :

صدور دعوتنامه در سیستم اکسپرس انتری

تاریخ برگزاری: ۵ فوریه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۳۵۰۰

حداقل امتیاز: ۴۷۲

برای دریافت دعوتنامه در سیستم اکسپرس انتری نیازی به جاب آفر نیست، اما در صورتی که متقاضی دارای جاب آفر باشد در سیستم امتیاز بندی جامع برای فرد امتیاز در نظر گرفته می شود.