شما اینجا هستید :

صدور ۱۴۳ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

از آغاز سال جاری، منیتوبا ۳۵۶۴ متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است

منیتوبا در روز ۷ ژوئن، از ۱۴۲ متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند.

تعداد دعوتنامه‌ها و امتیازات موردنیاز هر زیرشاخه به شرح زیر است:

  • «نیروی کار متخصص منیتوبا» – ۹۵ دعوتنامه، با امتیاز EOI حداقل ۳۷۵؛
  • «نیروی کار متخصص خارجی» – ۲۵ دعوتنامه با امتیاز EOI حداقل ۷۰۳؛ و
  • «شاخه آموزش بین الملل» – ۲۲ دعوتنامه بدون نیاز به امتیاز EOI

۱۳ «دعوتنامه اقدام به درخواست» (LLA) به متقاضیان اکسپرس انتری تعلق گرفت.

مسیرهای اقامت دائم برای متقاضیان مهاجرت به منیتوبا

منیتوبا به طور منظم مهاجران را دعوت می‌کند تا از طریق یکی از سه زیرشاخه «برنامه انتخاب استانی» (PNP)، درخواست دهند:

  • «نیروی کار متخصص منیتوبا»،
  • «شاخه آموزش بین ‌الملل»، و
  • «نیروی کار متخصص خارجی».

متقاضیان در زیرشاخه‌های مربوط به نیروی کار متخصص، باید پروفایل «ابراز علاقه مندی» (EOI) را ارائه کرده باشند.

سپس منیتوبا امتیازی از ۱۰۰۰ به متقاضیان خواهد داد.

زیرشاخه‌های «نیروی کار متخصص منیتوبا» و «نیروی کار متخصص خارجی» به این استان اجازه می‌دهند متقاضیانی را که نیازهای بازار کار را برآورده می‌کنند، شناسایی کند.

متقاضیان خارج از کشور باید ارتباط خود را با منیتوبا نشان دهند.

در زمان درخواست، متقاضیان نیازی به حضور در منیتوبا ندارند.

فارغ التحصیلان بین المللی که تحصیلات خود را در منیتوبا به پایان می‌رسانند، در صورت داشتن تخصص مورد نیاز، می‌توانند از طریق «شاخه آموزش بین الملل» «LAA» دریافت کنند.

 

دعوت از متقاضیان اکسپرس انتری از طریق «MPNP»

اکسپرس انتری سیستم مدیریت سه برنامه مهاجرت فدرال است.

هنگامی که متقاضیان پروفایل خود را ارسال می‌کنند، بر اساس «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) امتیازدهی خواهند شد.

دریافت نامزدی استانی ۶۰۰ امتیاز فوق العاده «CRS» را برای افراد به دنبال دارد، که «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA) را برای آنها تضمین خواهد کرد.