شما اینجا هستید :

صدور ۱۵۶ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

متقاضیان «اکسپرس انتری»، «شاخه کار Labour Impact»، و «شاخه مشاغل مؤثر Business Impact» برای درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم دعوت شدند

«برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در روز ۱۵ آوریل، ۱۵۶ دعوتنامه صادر کرده است.

۱۴۰ دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» و «شاخه کار Labour Impact»، و ۱۶ دعوتنامه به متقاضیان «شاخه مشاغل مؤثر Business Impact» تعلق گرفت.

حداقل امتیاز مورد نیاز در این انتخاب، ۷۵ بود.

«برنامه‌های‌ انتخاب استانی» (PNP) گاهی با سیستم فدرال اکسپرس انتری کانادا همسو هستند.

 

شاخه «اکسپرس انتری PEI»

سیستم «اکسپرس انتری» درخواست‌های مربوط به سه برنامه گروه اقتصادی را مدیریت می‌کند:

  1. «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»،
  2. «برنامه نیروی ماهر فدرال»، و
  3. «برنامه تجربه کانادایی».

به متقاضیان اکسپری انتری که نامزدی استانی دریافت می‌کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده «CRS» تعلق می‌گیرد، و در انتخاب اکسپرس انتری آتی، «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA) اقامت دائم برای آنها تضمین خواهد شد.

برای اقدام به دریافت نامزدی استانی از جزیره پرنس ادوارد، متقاضیان اکسپرس انتری باید یک پروفایل ابراز علاقه مندی (EOI) از طریق «PEI PNP» ایجاد کنند.

 

«شاخه کار Labour Impact»

این شاخه مربوط به اتباع خارجی است که پیشنهاد شغلی معتبری در جزیره پرنس ادوارد دارند، و توسط کارفرمای خود پشتیبانی می‌شوند.

این افراد به سه زیرشاخه تقسیم می‌شود:

  1. «نیروی کار متخصص»،
  2. «نیروی کار مورد نیاز مبرم» و
  3. «فارغ التحصیل بین الملل».

متقاضیان در این شاخه نیز باید مشخصات «EOI» را ارائه دهند.

 

«شاخه مشاغل مؤثر Business Impact»

متقاضیان این شاخه برای ارسال درخواست به حداقل امتیاز استانی دارند.

این امتیاز در هر تساوی متفاوت است.

دعوتنامه‌های این انتخاب تحت «زیرشاخه اجازه کار» صادر شده‌اند، که برای کارآفرینان خارجی است که می‌خواهند در جزیره پرنس ادوارد، صاحب و مدیر یک بیزینس باشند.