1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

صدور ۱۵۶ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

متقاضیان «اکسپرس انتری»، «شاخه کار Labour Impact»، و «شاخه مشاغل مؤثر Business Impact» برای درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم دعوت شدند «برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در روز ۱۵ آوریل، ۱۵۶ دعوتنامه صادر کرده است. ۱۴۰ دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» و «شاخه کار Labour Impact»، و ۱۶ دعوتنامه به متقاضیان […]

ارتباط با ما