شما اینجا هستید :

صدور ۲۱۱ دعوت‌نامه برای متقاضیان انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد به تازگی جزئیات آخرین انتخاب برگزار شده در تاریخ ۱۵ اکتبر را منتشر کرد.

برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP) در مجموع ۲۱۱ دعوت‌نامه صادر کرده است. تعداد ۱۸۴ دعوت‌نامه به متقاضیان دسته‌های «اکسپرس انتری» و «تاثیر کار» (Labour Impact) اختصاص داده شد. متقاضیان دسته «تاثیر کسب و کار» (Business Impact) که حداقل امتیاز ۱۸۴ را کسب کرده بودند، ۲۷ دعوت‌نامه باقی‌مانده را دریافت کردند.

برنامه‌های انتخاب استانی (PNP) به استان‌ها و قلمروهای کانادا کانادا اجازه می‌دهد تا بر اساس نیازهای بازار کار خود، متقاضیان مهاجرت را انتخاب کنند. بعضی از این برنامه‌ها همگام با سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال فعالیت می‌کنند.

 

منبع خبر: princeedwardisland.ca, October 2020