شما اینجا هستید :

صدور ۲۶۶ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب اکسپرس انتری

حداقل CRS موردنیاز نسبت به انتخاب مختص PNP قبلی، ۲۵ امتیاز کمتر بود

کانادا در روز ۱۴ آوریل ، ۲۶۶ متقاضی اکسپرس انتری را دعوت کرد تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

برای دعوت شدن در این انتخاب، متقاضیان به امتیاز ۷۵۳ و نامزدی از یک «برنامه انتخاب استانی» (PNP) نیاز داشتند.

متقاضیان «PNP» با دریافت نامزدی استانی ۶۰۰ امتیاز فوق العاده دریافت می‌کنند.

بدین ترتیب، صرف نظر از نامزدی استانی، متقاضیان دارای حداقل امتیاز ۱۵۳ بودند.

متقاضیان تنها درصورتی در نظر گرفته شدند که مشخصات اکسپرس انتری خود را قبل از روز ۱ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲:۱۸ به وقت کانادا ثبت کرده باشند.

(طبق «قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی»)

 

انتخاب‌های اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۱

«اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) در سال جاری، از ۴۹،۳۹۰ متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم دعوت به عمل آورده است.

در پاییز گذشته، دولت فدرال متعهد شد که از ۴۰۱،۰۰۰ تازه وارد در سال ۲۰۲۱ استقبال کند، که حدود یک چهارم آنها از طریق سیستم اکسپرس انتری به کانادا می‌آیند.

از آغاز سال ۲۰۲۱، کانادا ۱۲ انتخاب برگزار کرده است.

همه آنها متقاضیان «CEC» یا «PNP» را موردهدف قرار داده اند.

متقاضیان اکسپرس انتری می‌توانند برای بیش از یک برنامه فدرال واجد شرایط باشند.

همه متقاضیان «PNP» واجد شرایط برنامه‌های تحت مدیریت اکسپرس انتری هستند.

 

درباره اکسپرس انتری

اکسپرس انتری در واقع سیستم مدیریت برنامه کانادا برای سه برنامه مهاجرت فدرال است:

  • «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)،
  • «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و
  • «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

برای ورود به استخر اکسپرس انتری، متقاضیان باید واجد شرایط یکی از برنامه‌های مذکور باشند.

این افراد تحت «CRS»، امتیازدهی می‌شوند.

بیشتر استان‌ها و قلمروهای کانادا دارای «PNP»های همسو با اکسپرس انتری هستند (به جز کبک و نوناووت).

امتیازات نامزدی استانی دریافت «ITA» را برای متقاضیان تضمین خواهد کرد.