شما اینجا هستید :

صدور ۲۶۹ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

متقاضیان از زیرشاخه‌های «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت شدند

ساسکاچوان در روز ۲۲ آوریل، ۲۶۹ متقاضی مهاجرت را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرد.

دعوتنامه‌ها به متقاضیانی تعلق گرفت که واجد شرایط «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) ، و از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» بودند.

از میان مدعوین، ۱۳۰ نفر واجد شرایط زیرشاخه اکسپرس انتری «SINP»، و ۱۳۹ نفر واجد شرایط زیرشاخه «مشاغل موردنیاز» هستند.

صرف نظر از زیرشاخه‌، تمامی متقاضیان به امتیاز «فرم ابراز علاقه مندی» (EOI) حداقل ۷۰ نیاز داشتند.

آنها همچنین ملزم به ارائه «ارزیابی مدارک تحصیلی» (ECA) بودند.

افراد همچنین در یکی از ۶۱ شغل موردنیاز که در صفحه وب دولت ذکر شده است، نیاز به سابقه کار داشتند.

 

زیرشاخه «مشاغل مورد نیاز»

این زیرشاخه یک «برنامه انتخاب استانی» (PNP) پایه محسوب می‌شود؛ به این معنا که برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری فدرال هستند، در دسترس است.

این زیر مجموعه برای نیروی کار فوق حرفه‌ای و دارای تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد شغلی در این استان ندارند.

برای درخواست مهاجرت کانادایی از طریق این زیرشاخه، اتباع خارجی باید پروفایل «EOI» خود را از طریق سیستم درخواست آنلاین «SINP» ایجاد کنند.

سپس بر اساس «جدول ارزیابی امتیازات بین الملل نیروی کار متخصص SINP»، امتیازی از ۱۰۰ به آنها داده می‌شود.

 

زیرشاخه «اکسپرس انتری»

این زیرشاخه یک «PNP» پیشرفته می‌باشد؛ به این معنا که با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است.

اکسپرس انتری مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند:

  • «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)،
  • «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و
  • «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری همچنین باید پروفایل‌های «EOI» را ایجاد کنند.

به متقاضیان اکسپرس انتری که نامزدی استانی از ساسکاچوان دریافت کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) تعلق می‌گیرد.