1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

صدور ۲۶۹ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

متقاضیان از زیرشاخه‌های «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت شدند ساسکاچوان در روز ۲۲ آوریل، ۲۶۹ متقاضی مهاجرت را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرد. دعوتنامه‌ها به متقاضیانی تعلق گرفت که واجد شرایط «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) ، و از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» بودند. از میان مدعوین، ۱۳۰ نفر واجد […]

ارتباط با ما