شما اینجا هستید :

صدور ۴۵۰۰ دعوت‌نامه در بزرگترین انتخاب اکسپرس‌انتری

کانادا در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ یکی از بزرگترین انتخاب‌های اکسپرس انتری خود را برگزار کرد.

در مجموع تعداد ۴,۵۰۰ دعوت‌نامه به متقاضیان اکسپرس انتری ارسال شد. حداقل امتیاز سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) در این انتخاب، همانند انتخاب ۳۰ سپتامبر، معادل ۴۷۱ بود.

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) از تاریخ ۲ سپتامبر، هر دو هفته انتخابی با ظرفیت دعوت ۴,۲۰۰ متقاضی برگزار کرده است. ماه فوریه، آخرین‌باری بود که IRCC انتخابی با ظرفیت ۴,۵۰۰ متقاضی برگزار کرد.با برگزاری انتخاب امروز، مجموع ITA صادر شده در سال ۲۰۲۰ به ۸۲,۸۵۰ رسید.

متقاضیان با بیشترین امتیاز CRS در دوره‌های انتخاب اکسپرس انتری، دعوت‌نامه برای تقاضا (ITA) دریافت می‌کنند. با این دعوت‌نامه، آنها می‌توانند برای دریافت اقامت‌دائم در کانادا اقدام کنند.

 

منبع خبر: Canada.ca, October 2020