1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

صدور ۴۷۵۰ دعوتنامه برای متقاضیان «برنامه تجربه کانادایی»

انتخاب‌های «برنامه تجربه کانادایی» با یک روز فاصله پس از انتخاب‌های مختص «PNP» برگزار ‌شدند کانادا انتخاب اکسپرس انتری دیگری را در روز ۷ ژانویه برگزار کرد. در مجموع، برای ۴۷۵۰ متقاضی «برنامه تجربه کانادایی» (CEC) دعوتنامه صادر شده است. امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) موردنیاز برای دریافت «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA)، ۴۶۱ […]

ارتباط با ما