شما اینجا هستید :

صدور ۴۸۴ دعوتنامه «NOI» برای متقاضیان اکسپرس‌انتری

صدور دعوتنامه‌های «نیروی کار ماهر» و «نیروی کار متخصص فرانسه‌زبان» در انتاریو

در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، «برنامه انتخاب استانی انتاریو» (OINP) «فرم ابراز علاقه مندی» (NOI) را برای متقاضیان زیرشاخه‌های «نیروی کار متخصص فرانسه‌زبان» و «نیروی کار ماهر» ارسال کرد.

زیرشاخه «نیروی کار ماهر» (FST) به «OINP» این امکان را می‌دهد تا در استخر اکسپرس انتری، افرادی را جذب کند که در انتاریو زندگی می‌کنند، و دارای حداقل یک سال سابقه کار در مشاغل ذکر شده در «NOC» هستند. (گروه فرعی: کد شغلی ۶۳۳؛ گروه اصلی: کدشغلی ۷۲ ، ۷۳، یا ۸۲)

متقاضیان «FST» که «NOI» دریافت کردند، دارای امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) بین ۴۳۴ تا ۴۶۰ بودند.

زیرشاخه «نیروی کار متخصص فرانسه‌زبان» (FSSW) برای متقاضیان اکسپرس انتری مناسب است که انگلیسی و فرانسه صحبت می‌کنند، و واجد شرایط مورد نیاز برای «برنامه تجربه کانادایی» (CEC) یا «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP) هستند. همچنین باید دارای «CLB» حداقل ۷ در فرانسه، و حداقل ۶ در انگلیسی باشند.

متقاضیان «FSSW» که «NOI» دریافت کردند، امتیاز «CRS» بین ۴۵۶ تا ۴۶۰ داشتند.

افرادی که تحت این دو زیرشاخه همسو با اکسپرس انتری، نامزدی استانی دریافت می‌کنند، ۶۰۰ امتیاز «CRS» فوق العاده دریافت خواهند کرد.

سیستم اکسپرس انتری مدیریت سه برنامه مهاجرتی فدرال را به عهده دارد: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال»، و «برنامه تجربه کانادایی».

اولین قدم برای ثبت نام در زیرشاخه‌های مذکور، ایجاد پروفایل اکسپرس انتری می‌باشد.

«OINP» با تمام متقاضیان دعوت شده تحت «زیرشاخه‌های اکسپرس انتری انتاریو» تماس خواهد گرفت، و آنها باید ظرف ۴۵ روز تقویمی پس از دریافت «NOI»، پرونده کامل خود را برای انتخاب استانی ارائه دهند.

 

منبع خبر: Ontario.ca, January 2021