شما اینجا هستید :

صدور ۴۹۶ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

از متقاضیان تحت شاخه‌های «مشاغل موردنیاز» و «اکسپرس انتری» دعوت به عمل آمده است

ساسکاچوان در روز ۱۹ آگوست، ۴۹۶ متقاضی مهاجرت را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرد.

دعوتنامه‌ها به متقاضیانی تعلق گرفت که واجد شرایط نامزدی از «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) ، و به طور خاص از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» بودند:

 

  • زیرشاخه «مشاغل موردنیاز» (IDS): 335 دعوتنامه/ حداقل امتیاز ۷۰
  • زیرشاخه « اکسپرس انتری»: ۱۶۱ دعوتنامه/ حداقل امتیاز ۷۱

 

صرف نظر از زیرشاخه‌، تمامی متقاضیان برای اثبات تحصیلات خارجی خود با استاندارد کانادا، ملزم به ارائه «ارزیابی مدارک تحصیلی» (ECA) بودند. افراد همچنین در یکی از مشاغل موردنیاز که در صفحه وب دولت ذکر شده است (سطح شغلی ۰، A، و یا B)، نیاز به سابقه کار داشتند.

زیرشاخه «مشاغل مورد نیاز»

این زیرشاخه برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری فدرال هستند، در دسترس است. این افراد هنوز پیشنهاد شغلی در این استان ندارند.

برای درخواست مهاجرت، اتباع خارجی باید پروفایل «EOI» خود را از طریق سیستم درخواست آنلاین «SINP» ایجاد کنند.

سپس افراد دارای بالاترین امتیاز دعوت شده تا برای نامزدی استانی و اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

 

زیرشاخه «اکسپرس انتری»

این زیرشاخه با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است، که مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری باید پروفایل‌های «EOI» را برای ساسکاچوان ایجاد کرده تا بتوانند برای دعوت به نامزدی استانی در نظر گرفته شوند.

به متقاضیان اکسپرس انتری که نامزدی استانی از ساسکاچوان دریافت کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) خود تعلق می‌گیرد.

 

منبع خبر: saskatchewan.ca, August 2021