شما اینجا هستید :

صدور ۵۰۰ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب اکسپرس انتری

حداقل «CRS» موردنیاز در این انتخاب، نسبت به انتخاب مختص «PNP» قبلی، ۳۹ امتیاز کاهش داشته است

کانادا در روز ۲۶ مه، از ۵۰۰ متقاضی اکسپرس انتری دعوت به عمل آورد تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

متقاضیان اکسپرس انتری برای دریافت «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA) به حداقل امتیاز ۷۱۳ در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) و نامزدی از یک «برنامه انتخاب استانی» (PNP) نیاز داشتند.

افرادی که در انتخاب‌های مختص «PNP» دعوت می‌شوند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده برای نامزدی استانی دریافت می‌کنند.

بدین ترتیب در این انتخاب، صرف نظر از نامزدی، متقاضیان به حداقل امتیاز ۱۱۳ نیاز داشتند.

در مقایسه با انتخاب مختص «PNP» قبلی، تعداد مدعوین و حداقل امتیاز موردنیاز، به ترتیب ۵۷ و ۳۹ مورد کاهش داشت.

متقاضیانی که حداقل امتیاز را داشتند، تنها در صورتی دعوت شدند که مشخصات اکسپرس انتری خود را قبل از روز ۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۰:۱۴ به وقت کانادا ثبت کرده باشند.

 

اولویت بندی متقاضیان داخل کانادا

از آغاز سال جاری، کانادا متقاضیان اکسپرس انتری را تنها از طریق انتخاب‌های مختص «PNP» و «CEC» دعوت کرده است.

در سال ۲۰۲۱، کانادا قرار است از ۱۰۸٫۵۰۰ مهاجر جدید تحت برنامه‌های اکسپرس انتری استقبال کند.

«IRCC» تاکنون از ۶۸٫۸۱۷ متقاضی اکسپرس انتری دعوت به عمل است.

انتخاب‌های مختص «PNP» به امتیاز بالاتری نیاز دارند.

در انتخاب‌های بزرگ‌تر، تعداد بیشتری از متقاضیان دعوت شده، و حداقل «CRS» موردنیاز کاهش خواهد یافت.

 

درباره اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت برنامه کانادا برای سه برنامه مهاجرت فدرال است:

  • «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)،
  • «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و
  • «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

برای ورود به استخر اکسپرس انتری، متقاضیان باید واجد شرایط یکی از برنامه‌های مذکور باشند.

«IRCC» برای متقاضیان دارای بالاترین امتیاز، «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA) ارسال می‌کند.