شما اینجا هستید :

صدور ۵۵۱ دعوت‌نامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در انتخاب اخیر ساسکاچوان، از نامزدهای «اکسپرس انتری» و «مشاغل درخواستی» دعوت شد.

برنامه انتخاب مهاجرتی ساسکاچوان  (SINP) متقاضیان گروه «نیروی کار متخصص بین الملل» را از طریق دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل مورد نیاز» در ۱۹ نوامبر دعوت کرد.

برای دعوت شدن در این انتخاب، متقاضیان هر دو زیرشاخه باید فرم ابراز علاقه مندی (EOI) را برای SINP ارسال کنند. برخلاف انتخاب قبلی، امتیاز مورد نیاز برای هر گروه متفاوت بود.

متقاضیان اکسپرس انتری برای دعوت شدن به امتیاز EOI حداقل ۷۸ نیاز داشتند.

متقاضیان باید تعهد خود را برای ایجاد زندگی در ساسکاچوان با نمایش تجربه کار، تحصیلات، توانایی زبان، سن، و ارتباط با استان ثابت کنند.

SINP از این پنج فاکتور برای ارزیابی داوطلبان و اعطای امتیاز از ۱۰۰ به آنها در «شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین الملل» استفاده می‌کند.

 

زیرمجموعه «اکسپرس انتری»

سیستم اکسپرس انتری فدرال مجموعه درخواست‌های متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال»، و «برنامه تجربه کانادایی».

 

سیستم اکسپرس انتری فدرال مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال»، و «برنامه تجربه کانادایی».

به داوطلبان اکسپرس انتری که برای انتخاب ساسکاچوان درخواست داده و نامزدی استانی دریافت کرده اند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) تعلق می گیرد و دعوتنامه درخواست اقامت دائم برای آنها تضمین می‌شود.

 

زیرمجموعه «مشاغل درخواستی»

زیرمجموعه مشاغل درخواستی برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری هستند، در نظر گرفته شده است.

۳۳۷ متقاضی مشاغل درخواستی برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند و مانند زیرمجموعه اکسپرس انتری، برای انتخاب به امتیاز استانی ۸۰ نیاز داشتند.

 

منبع خبر: saskatchewan.ca, November 2020