شما اینجا هستید :

صدور ۵۶۴ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در انتخاب اخیر ساسکاچوان، از نامزدهای شاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت شد.

برنامه انتخاب مهاجرتی ساسکاچوان (SINP) متقاضیان گروه «نیروی کار متخصص بین الملل» را از طریق دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل مورد نیاز» دعوت کرد.

صرف نظر از شاخه مورد نظر، متقاضیان برای دعوت شدن به امتیاز EOI حداقل ۷۴ نیاز داشتند. متقاضیان دعوت شده دارای «ارزیابی مدارک تحصیلی» (ECA) و همچنین سابقه کار در یکی از ۸۶ شغل موردنیاز بودند.

داوطلبان باید تعهد خود را برای ایجاد زندگی در ساسکاچوان با نمایش تجربه کار، تحصیلات، توانایی زبان، سن، و ارتباط با استان ثابت کنند.

SINP از این پنج فاکتور برای ارزیابی داوطلبان و اعطای امتیاز از ۱۰۰ به آنها در «جدول امتیازبندی نیروی کار متخصص بین الملل» استفاده می‌کند.

ساسکاچوان اخیرا امتیازات EOI بیشتری را برای افرادی که می توانند انگلیسی و فرانسه صحبت کنند، در نظر گرفته است.

 

زیرمجموعه «اکسپرس انتری»

سیستم اکسپرس انتری فدرال مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال»، و «برنامه تجربه کانادایی».

به داوطلبان اکسپرس انتری که برای انتخاب ساسکاچوان درخواست داده و نامزدی استانی دریافت کرده‌اند، ۶۰۰ امتیاز فوق‌العاده در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) تعلق می‌گیرد.

این روند برای هر یک از برنامه‌های انتخاب استانی کانادا که با اکسپرس انتری همسو هستند، صدق می‌کند.

 

زیرمجموعه «مشاغل درخواستی»

زیرمجموعه مشاغل درخواستی برای داوطلبان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری هستند، در نظر گرفته شده است.

۴۲۶ داوطلب مشاغل درخواستی برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند و مانند زیرمجموعه اکسپرس انتری، برای انتخاب به امتیاز استانی ۷۴ نیاز داشتند.

 

منبع خبر: saskatchewan.ca, December 2020