1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

صدور ۵۶۴ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در انتخاب اخیر ساسکاچوان، از نامزدهای شاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت شد. برنامه انتخاب مهاجرتی ساسکاچوان (SINP) متقاضیان گروه «نیروی کار متخصص بین الملل» را از طریق دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل مورد نیاز» دعوت کرد. صرف نظر از شاخه مورد نظر، متقاضیان برای دعوت شدن به امتیاز EOI حداقل ۷۴ نیاز […]

ارتباط با ما